• Hóa đơn bán hàng hoặc đính kèm giấy ghi chú có mã đơn hàng
    • Hóa đơn giá trị gia tăng (nếu có)
    • Phụ kiện đi kèm sản phẩm và tặng khuyến mãi kèm theo (nếu có)

Một số lưu ý khác:

  1. Đóng gói, chèn lót sản phẩm như ban đầu hoặc đảm bảo đã đóng gói chắc chắn nhằm thuận tiện cho việc vận chuyển.
  2. Lưu ý không dán băng keo trực tiếp lên hộp sản phẩm vì yêu cầu đổi/trả có thể sẽ bị từ chối nếu hộp sản phẩm bị hư hỏng.
  3. Liên hệ Hotline 0254 3550 525  khi có bất cứ khó khăn xảy ra trong quá trình làm việc với đơn vị vận chuyển.