Những tranh chấp về kinh doanh mua bán hàng hóa được Tòa án giải quyết

Ngày nay, có nhiều tranh chấp mua bán hàng hóa được diễn ra trong cuộc sống của chúng ta. Do vậy mà có nhiều dịch vụ đơn đòi nợ thuê hoặc hỗ trợ giấy tờ pháp lý ra đời. Vậy thủ tục của nó như thế nào? Hãy cùng mình tìm hiểu câu trả lời qua bài viết sau bạn nhé!

Tranh chấp về mua bán hàng hóa trong hoạt động kinh doanh

  • Đó bao gồm những tranh chấp phát sinh trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh và thương mại giữa cá nhân hoặc tổ chức có đăng ký kinh doanh và có chung mục tiêu về lợi nhuận.
  • Những tranh chấp thuộc về quyền sở hữu trí tuệ hay chuyển giao công nghệ cá nhân, tổ chức và có chung mục tiêu lợi nhuận như nhau.

C:\Users\DMCL\Desktop\law_vmll.jpg

Tranh chấp được diễn ra giữa người chưa là thành viên công ty nhưng có giao dịch về việc chuyển nhượng với phần vốn đóng góp công ty, thành viên trong công ty.

Tranh chấp được diễn ra giữa các thành viên trong công ty và giữa các công ty với người quản lý trong công ty cổ phần, giữa những thành viên của công ty với nhau, chúng liên quan đến việc thành lập, hoạt động và giải thể, tách, chia, sáp nhập,.. chuyển đổi hình thức của công ty.

Những tranh chấp về lĩnh vực kinh doanh, thương mại trừ những trường hợp trực thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị cơ quan hay tổ chức theo quy định của pháp luật.

Thủ tục giải quyết tại Tòa án như thế nào?

Thủ tục khởi kiện tại tòa án thường được diễn ra với nhiều bước khác nhau, cụ thể như sau:

Bước 1: nộp đơn khởi kiện ra toàn bạn có thể nộp hồ sơ trực tiếp đến tòa hay gửi theo đường dịch vụ bưu chính hoặc gửi qua thư điện tử. Thủ tục khi nhận đơn xử kiện sẽ gồm các bước:

  • Khi nhận được đơn khởi kiện, trong vòng 3 ngày làm việc từ ngày nhận được đơn khởi kiện, chính án sẽ phân công thẩm phán xét xử vụ kiện. 
  • Thời hạn 5 ngày làm việc kể khi được phân công, thẩm phán sẽ xem xét đơn khởi kiện và yêu cầu bổ sung hồ sơ nếu thấy cần thiết.

C:\Users\DMCL\Desktop\08_bdns.jpg

Bước 2: hòa giải vụ án, trong thời gian chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án, Tòa án sẽ tiến hành hòa giải để các đương sự thỏa thuận với nhau và giải quyết vụ án. Trừ những vụ án không được hòa giải sẽ được giải quyết rút gọn: yêu cầu bồi thường do thiệt hại tài sản của nhà nước.

  • Với những vụ án dân sự không được hòa giải bởi vì bị đơn được Tòa án triệu tập nhưng vắng mặt, đương sự không tham gia hòa giải hoặc một trong những đương sự không tiến hành hòa giải.
  • Việc ra quyết định được công nhận trước sự thỏa thuận giữa các đương sự sau khi hết 7 ngày, kể từ ngày lập ban hòa giải mà không có đương sự nào thay đổi ý kiến.
  • Trường hợp hòa giải không thành, thẩm phán chủ tọa phiên tòa thực hiện bước tiếp theo để đưa ra vụ án xét xử.

Bước 3: chuẩn bị xét xử. quyết định sẽ đưa ra vụ án xét xử, được gửi cho những đương sự và viện kiểm sát cùng cấp trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định. Trường hợp Viện kiểm sát tham gia phiên tòa theo quy định thì Tòa án sẽ gửi hồ sơ vụ án cùng quyết định ra xét xử vụ án với thời gian 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ.

Bước 4: mở phiên tòa xét xử. Phiên tòa phải được tiến hành đúng với thời gian, địa điểm được ghi trong quyết định để đưa ra vụ án xét xử hoặc giấy báo mở lại phiên tòa trong những trường hợp hoãn phiên tòa.